English Denmark Finland Norway Sweden

Om oss

Vitaminbutiken Kenkou grundades av en person med ett gediget intresse för egenvård.Vi tror på att hälsa inte är något självklart utan att det är något som var och en kan vara med och påverka.Vitaminbutiken har som mål att tillhandahålla ett komplett sortiment av kosttillskott från noga utvalda tillverkare inom hälsokost, kosttillskotts- branchen som håller högsta kvalitén på produkterna. Vi kommer aldrig att erbjuda tusentals produkter som en del butiker gör, då många av dessa produkter inte hållet måttet vad gäller innehållet. Vi anser att tillverkningsprocessen är grunden för hur bra kvalitét ett kosttillskott får. Vårt mål är också att på ett enkelt sätt tillhandahålla de senaste forskningsrön vad gäller sambandet mellan näring, näringsämnen och olika sjukdomstillstånd. Som kund hos oss får du del av forskningsnyheter som publiceras varje vecka, samt tillgång till en av de största databaserna om nutrition som visar hur olika näringsämnen positivt kan påverka din hälsa.

Varför ordet Kenkou?

Ordet ´kenkou´ kommer från japanska språket och betyder hälsa. Kenkou är även det japanska uttrycket för en sund livsstil och välbefinnande. Detta namn passade på ett naturligt sätt som företagsnamn eftersom vårt mål är att alla ska ha möjlighet att bidra till sin egen hälsa och välbefinnande. Vitaminbutiken Kenkou är ett regisrerat företag. Kenkou är ett regisrerat varunamn hos Patent och registreringsverket (PRV).

        

Om vår huvudleverantör Lamberts Healthcare Ltd.

"...at the leading edge of responsible nutrition"

Lamberts produktutvecklingsfilosofi handlar helt om att följa vetenskap och beprövad erfarenhet. Lamberts utvecklar och producerar bara produkter som innehåller de mest verksamma näringsämnena. De strävar också att så långt det går, endast ta fram nya produkter som är baserade på näringsämnen där det finns evidensbaserad näringsforkning kring innehållet, doseringen och dess effektivitet.

 

Lamberts grundades 1982 i Tunbridge Wells, Kent som ligger i Storbritannien. De har snabbt vuxit till en av de ledande leverantörerna av kosttillskott i flera europeiska länder. I Storbritannien tillhandahåller Lamberts sina produkter till både apotek och utbildade näringsterapueter, men har även på senare år gjort alla sina produkter tillgängliga för allmänheten.

 

Lamberts erbjuder ett unikt och omfattande produktutbud som innehåller bl. a enskilda vitaminer, mineraler, örttillskott, multivitaminer/mineraler, aminosyror, flytande bär koncentrat och essentiella fettsyror / oljor (omega 3 / 6) samt flera andra mer specifika kombinationspreparat.

 

Lamberts tillverkar alla produkter själva i Storbritannien, under samma nogranna tillsyn och kvalitétskontroll som används vid tillverkning av läkemedel. De följer även det protokol som kallas ”Good Manufacturing Practice” (GMP) och är den europeiska kvalitétsstandarden för tillverkning av bl.a kosttillskott. Detta tillsammans med att Lamberts har tillstånd från, och står under tillsyn av Brittiska hälsodepartementet gör att du som kund kan vara trygg med att alla produkter håller mycket hög standard och kvalitét.

 

Lamberts produkter säljs i över 39 olika länder runt on i världen. Vitaminbutiken Kenkou är representant för Lamberts i Sverige och återförsäljare till hela Skandinavien.

 

Många företag i Sverige importerar ofta produkter som tillverkats billigt i Kina eller Indien och paketerar sedan bara om etiketterna med svenska texter och får kunder att tro att de tillverkats i Sverige. Problemet med detta är att produktinnehållet ofta inte genomgått de ofta dyra, men helt nödvändiga kvalitéts och säkerhetskontroller som behövs. Dessa krävs nämligen för att ta reda på om produkten verkligen innehåller korrekt mängd av det verksamma ämnet och är fri från tungmetaller och andra farliga ämnen. Dessa produkter som ofta prisdumpas och säljs billigt via postorder har ofta visat sig kunna vara farliga, men ofta i vissa fall även helt verkningslösa. Detta p.g.a man ofta blandar till så mycket fyllnadsmaterial att det knappt finns något aktivt ämne kvar. Ofta skulle man i dessa fall behöva hälla i sig hela burken samtidigt för att få i sig korrekt doseringsmängd. Man ser också på etiketten att man inte i detalj redovisar hur mycket av det verksamma ämnet som produkten innehåller, samt vilken källa som används. Bra produkter innehåller ofta ganska långa beskrivningar av innehållet där man kan få detaljerad information om vilka fyllnadsmaterial som använts och exakt redovisning av verksamma ämnena och vilka typer av extrakt som använts.

 

Då Lamberts produkter tillverkas under så noggranna förhållanden och säljs av både apotek och utbildade näringsterapueter i Europa, kan du som kund vara trygg med att produkten verkligen innehåller vad som står på etiketten. Skulle du som kund på något sätt inte vara möjd med Lamberts produkten du köpt, kommer vi alltid att återbetala dig hela kostnaden.

 

Mer om Lamberts produktfilosofi

Lamberts erbjuder ett omfattande produktutbud på över 160 olika produkter. Vi kan stolt hävda att vi har ett av de mest kompletta utbud av näringsbaserade kosttillskott. Alla produkter tillverkas i Storbritannien med nogrannt utvalda råvaror. Lamberts produktfilosofi är uppbyggd av tre hörnstenar.

 

1)       NOGRANNHET & KVALITÈ. Doseringen och dosmängden av det verksamma ämnet är det väsentliga. Kvalité kommer bara när man tar hänsyn till detaljerna. Innehållsförteckningarna och beskrivningen av produkten måste alltid vara nogranna och korrekta. Produkterna måste innehålla exakt det som står på etiketten. Lamberts kommer aldrig att vara eller bli det billigaste märket på marknaden, men de kommer alltid vara ett av de företag som har högst kvalité på sina produkter.

2)       SÄKERHET: Lamberts granskar alltid noggrant de råvaror som används för att framställa produkten. Kontinuerliga litteratursökningar görs även för att undersöka att det finns tlllräckligt med säkerhetsdata som tydligt påvisar att de utvalda ämena är säkra att äta. Själva råvarorna testas även i flera steg för att säkerställa att de är fria från tungmetaller, mögel eller andra skadliga ämnen.

3)       NATURVÄNLIGHET: Lamberts hämtar bara sina råvaror från godkända källor. Lamberts har som policy att aldrig använda extrakt från de växter/örter som kommer från utrotningshotade arter. Vissa produkter som t.ex. Hoodia, Pau D’arco och Djävulsklo kommer därför aldrig att finnas med i sortimentet, eftesom det är svårt att verifiera att råvarornas ursprung verkligen inte är från de arter som hotas av utrotning.

 

Lamberts filosofi är att varje induvidiell ingrediens som används i produkttillverkningen är lika viktig som själva slutprodukten. Detta innebär att Lamberts metikölöst testar alla råvaror och tillsatsämnen för att säkerställa att när produkten blir, den verkligen kommer att innehålla just de verkningsamma ämnena som innehållsdeklarationen uppger. Inget mera och inget mindre!

 

Först testas råvarona för att ta reda på dess kvalité, renhetsgrad, och slutligen för dess potens (verkningsgrad). Sedan tar man prover på produkten under själva tillverkningsprocessen och slutligen gör man även nogranna kontroller på den färdig framställda produkten. Denna extremt kontrollerade tillverkningsprocessen är det få tillverkare av kosttillskott som kan hålla. Det är detta som gör att Lamberts produkter så flitigt används av näringsterapueter runt om i världen.

 

Slutligen är Lamberts ett företag med integritet. En del företag marknadsför sina produkter med olagliga uttalanden som att produkten skulle kunna bota svåra kroniska sjukdomar eller cancer, alzheimers sjukdom eller t.o.m HIV. Du kommer aldrig hitta sådan falsk och missledande information hos oss. Visst tror vi helhjärtat att extra näringsämnen kan behövas vid alla sjukdomstillstånd, och att många ämnen kan hjälpa till att både lindra symptom och optimera hälsan, men vi lämnar bara ut information om vad den evidensbaserade näringsforskningen visar som du sedan själv får ta ställning till.

 

Vi rekommenderar även alltid våra kunder att rådfråga utbildade näringsterapueter om de vill få mer specifik vägledning om hur kosttillskotten kan tas för att optimera sin hälsa. Skriv gärna till oss på om du vill ha hjälp med att hitta en utbildad näringsterapuet där du bor. Om man samtidigt äter ordinerade mediciner bör man alltid fråga sin läkare och apotekspersonal innan börjar ta kosttillskotten, då en del ämnen minskar/påverkar upptaget av medicinerna. Likaså kan en del mediciner minska kroppens förmåga att absorbera näringsämnena varför de bäst tas på separata tillfällen på dagen.